bán như điên

Bán Như Điên – Sabri Suby (Sell Like Crazy)

Giới thiệu về cuốn sách nhỏ này Thật không may, 80% doanh nghiệp thất bại trong vòng hai năm đầu tiên và 96% thất bại trong vòng một thập kỷ. Hơn nữa, phần lớn trong số 4% còn lại sẽ không bao giờ đạt được 1 triệu đô la doanh thu hàng năm. Bạn có …

Bán Như Điên – Sabri Suby (Sell Like Crazy) Read More »